Saltar ao contido

Quen somos

A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Tameiga é unha entidade sen ánimo de lucro que aglutina a máis de 400 familias comuneiras e xestiona actualmente máis de 90 hectáreas de superficie forestal para conseguir beneficios medioambientais, sociais, enerxéticos e económicos para a súa veciñanza.

Obxetivos

O propósito da Comunidade de Montes de Tameiga é a xestión do territorio e a defensa e promoción do patrimonio común.

Rexímonos polos valores da conservación do medio rural e o desenvolvemento de actividades socioeconómica respectuosa co entorno natural. Ademais, traballamos pola cohesión da veciñanza organizando e patrocinando propostas sociais, lúdicas, didácticas e culturais.

Servicios forestais a veciñanza

Sociais

Culturais


Servizos

Nos terreos da Comunidade de Montes de Tameiga xestionanse os recursos acuíferos do territorio por parte da veciñanza e, ademais, a Comunidade de Montes explota de forma sostible a masa forestal para repartir biomasa entre a veciñanza comuneira, con máis de 350 pedidos anuais de 3 m3 cada un, a prezo de custo.

Tamén, esta entidade é titular dun viveiro de empresas e do polígono industrial de Monte Faquiña, con máis de vinte naves industriais, que xeran centos de empregos.

Xunto á biomasa, a Comunidade de Montes promove a ampliación da súa comunidade enerxética cun proxecto de instalación de paneis fotovoltaicos tanto nas naves do parque empresarial como nas propias vivendas. O obxectivo é fomentar as enerxías limpas e propiciar un autoconsumo sostible e de proximidade.

Aberto a toda a cidadanía, a Comunidade de Montes de Tameiga conta cun centro social, cultural e deportivo (C.S.C.D.), As Pedriñas, dotado de cantina, área infantil con piscina, pistas deportivas, locais para a celebración de cursos e servizos para autocaravanas. No CSCD As Pedriñas tamén se integra a Sala Rebullón, un espazo multidisciplinar adicado á cultura e á música en particular, cunha programación constante de concertos e espectáculos para todo tipo de públicos, con especial atención ás propostas máis interesantes nacidas en Galicia.


Cronoloxía

Inicios

Constitución e rexistro do CMVMC de Tameiga

Deslinde Monte

Recoñecemento Monte Faquiña


Actividades

Forestal. Servizo entrega a domicilio (valor engadido) e servizos forestais a veciñanza

Xestión chan industrial

Apicultura

Festa do monte

Mantemento Adecuación As Pedriñas

Miradoiro Val da Louriña

Sendeiro Perimetral


Recursos

Medios humanos

Medios materiais: Tractor grúa, Tractor, Cisterana prevención, Excavadora, Coche, ferramenta diversa


Colaboracións

Centro Social Deportivo e Cultural. AS Pedriñas

Colaboración outros colectivos:

  1. Escola infantil Cototorrón
  2. Costoias
  3. Comunidade usuarios cemiterio de Tameiga
  4. Memoria historica Mos
  5. Comunidades de Augas de Tameiga (xa desaparecida)
  6. Comunidade de augas da Igrexa
  7. Asoc. Xuvenil Rebumbio
  8. Club deportivo Louro
  9. Revista Residentes de Mos Arxentina

Asodifisi